Portfolio

Muotokuva otetaan usein kun täytetään vuosia, valmistutaan tai mennään naimisiin jne. Elämän merkkipäivinä. Mutta elämä on enimmäkseen päiviä niiden välissä. Matka voi olla jopa mielenkiintoisempi kuin päämäärä. 

Musta-valkoinen fineart muotokuva kertoo tarinaa ihmisestä ja kuljetusta matkasta monivivahteisesti ja rehellisesti, alleviivamatta mitään. 

Portrait is something that comes to mind at birthdays, craduation, weddings etc. Special days. But life happens in between special days. Journey can be even more interesting than the destination.

Black & white portrait can tell a story about a person and his journey with plenty of nuances and honesty.